Čeká nás

12. 7. 2019

Clairo bude probíhat několik let. Iniciační fáze projektu proběhla v roce 2018. Co nás ještě čeká?

Příprava (2018): Procesní a administrativní příprava projektu.

Měření a výzkum (2019): V místě výsadby zeleně (Radvanice a Bartovice) jsme nainstalovali vysoce inovativní měřící senzory sledující stav ovzduší online. Díky jejich přesnému měření bude možné vybrat rostliny nejvhodnější pro městskou výsadbu s ohledem na jejich schopnost pohlcovat škodliviny z ovzduší. Součástí výzkumu je také vývoj speciálního ošetření podporující růst rostlin a jejich odolnost vůči nepříznivým podmínkám.

Modelování záchytu (2020): Na základě vyhodnocení znečištění ovzduší a záchytu znečišťujících látek stávající zelení (s ohledem na skutečné meteorologické a přírodní podmínky) jsme navrhli inovativní model zeleně, který slouží jako podklad pro výsadbu zeleně v lokalitách Radvanice a Bartovice.

Výsadba a monitoring (2021): Na jaře 2021 jsme vysadili novou zeleň, a to celkem 442 nových stromů, 1 867 keřů a 14 700 m² trávníku. Průběžně monitorujeme její stav a kondici.

Sdílení poznatků (2022): Díky realizaci projektu jsme získali nové poznatky a zkušenosti, které chceme sdílet. Vytvořili jsme databázi rostlin s prokazatelným dopadem na snížení znečištění ovzduší. Dalším důležitým nástrojem je metodika, jejíž součástí jsou podrobnosti o měření, záchytu škodlivin a návrh výsadby zeleně, slouží tedy jako „návod“ využití zeleně ve městech. Poznatky a zkušenosti také předáváme na školení expertů, zástupců měst nebo na setkáních s veřejností.