Čeká nás

12. 7. 2019

Clairo bude probíhat několik let. Iniciační fáze projektu proběhla v roce 2018. Co nás ještě čeká?

Příprava (2018): Procesní a administrativní příprava projektu.

Měření a výzkum (2019): V místě výsadby zeleně (Radvanice a Bartovice) jsme nainstalovali vysoce inovativní měřící senzory umožňující sledovat stav ovzduší online. Díky jejich přesnému měření bude možné vybrat rostliny nejvhodnější pro městskou výsadbu s ohledem na jejich schopnost pohlcovat škodliviny z ovzduší. Součástí výzkumu je také vývoj speciální zálivky podporující růst rostlin a jejich odolnost vůči nepříznivým podmínkám.

Modelování záchytu (2020): Na základě vyhodnocení znečištění ovzduší a záchytu znečišťujících látek stávající zelení (s ohledem na skutečné meteorologické a přírodní podmínky) navrhneme inovativní model zeleně, který bude sloužit jako podklad pro výsadbu v lokalitě Radvanice a Bartovice.

Výsadba a monitoring (2021): Na jaře 2021 vysadíme novou zeleň. Průběžně budeme monitorovat její stav a kondici.

Sdílení poznatků (2022): V případě, že se pozitivní dopad vysázené zeleně na kvalitu ovzduší měřením potvrdí, chceme získané zkušenosti, metody a poznatky sdílet. Vytvoříme databázi rostlin s prokazatelným dopadem na snížení znečištění ovzduší. Dalším důležitým nástrojem je metodologie. Její součástí budou podrobnosti o měření, záchytu škodlivin a návrh výsadby zeleně, bude tedy sloužit jako návod využití zeleně ve městech. Poznatky a zkušenosti chceme také předávat na školení expertů, zástupců měst nebo na setkáních s veřejností.