Čeká nás

Clairo bude probíhat několik let. Iniciační fáze projektu proběhla v roce 2018. Co nás ještě čeká?

Příprava (2018): Během iniciační fáze došlo k realizaci přípravných aktivit projektu.

Výzkum (2019): Ve výzkumné části projektu dojde k instalaci vysoce inovativních měřících senzorů umožňující sledovat stav ovzduší online. Vědecký tým vytvoří speciální zálivku podporující růst rostlin. Na základě vyhodnocených dat vznikne také databáze zeleně, která umožní určit rostliny s největší schopností absorpce škodlivin z ovzduší.

Výsadba (2020): Vysázení zeleně podle modelových výpočtů v oblasti Radvanice a Bártovice.

Monitoring (2021): Sledování stavu vysázené zeleně.

Transfer know-how (2022): Díky metodám a zkušenostem získaných během projektu bude umožněno rozšíření znalostí i do dalších měst v regionu.