Konference

22. 3. 2022

CLAIRO konference: K životu příjemná a klimaticky odolná města

Dne 22. března od 9:30 hodin proběhla online konference s názvem CLAIRO konference: K životu příjemná a klimaticky odolná města organizovaná vedoucím partnerem projektu CLAIRO, městem Ostravou.

Konference představila nové trendy přispívající k větší odolnosti měst vůči změnám klimatu. Stěžejním tématem byla nezastupitelná funkce zeleně v městské krajině a její vliv na kvalitu ovzduší. Workshopy v odpolední části pak představily hlavní závěry z probíhajícího výzkumu v projektu CLAIRO.

Pozvánka a program konference ke stažení
Program konference
Řečníci

CLAIRO (CLear AIR and CLimate Adaptation in Ostrava) je výzkumný projekt, zaměřený na oblast kvality ovzduší. Projektem se snažíme prokázat, že výsadbou vhodně zvolené zeleně v promyšlené struktuře, podpořené speciálním ošetřením lze dosáhnout systematického snižování znečištění ovzduší. Více o projektu zde.

Prezentace ke stažení

Tamás Kallay
Peter Bednár
Eduarda da Costa
Birgit Georgi
Martin Vysoký
Vít Kašpar
Pavel Buček
Karel Doležal
Gabriela Kalužová

Záznam z konference

https://www.youtube.com/watch?v=bhhOtBNqZ8A&ab_channel=M%C4%9BstoOstrava