O nás

26. 4. 2019

Clairo je pilotní výzkumný projekt řešený týmem odborníků z několika institucí a subjektů. O které jde?

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava je hlavním partnerem projektu – je zodpovědné za jeho realizaci a současně koordinuje a kontroluje ostatní projektové partnery. Město se na projektu podílí hlavně výsadbou zeleně – ta je vysázena na základě výsledků měření stavu ovzduší a její kompozice a skladba je navržena podle výsledků výzkumu. Dalším z úkolů města Ostravy je následná péče o zeleň, šíření získaného know-how a propagace projektu.

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj se na projektu podílí zejména spolufinancováním a výběrem měst v regionu vhodných pro pilotní měření.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Hlavním úkolem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava je zajištění měření znečišťujících látek v ovzduší za pomocí inovativních měřících přístrojů. Naměřená a vyhodnocená data sloužila jako podklad pro plánování skladby a kompozice zeleně. Stejný postup měření a vyhodnocení dat bude univerzita aplikovala i v dalších pilotních městech v regionu. Univerzita současně zodpovídala za zaškolení expertů.

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě se na projektu podílela návrhem struktury a skladby výsadby zeleně. Součástí jejího výzkumu bylo vytvoření také on-line databáze dřevin s potenciálem vyššího záchytu znečišťujících látek. Dalším z jejich úkolů bylo vyškolení expertů, kteří budou získané know-how předávat vybraným městům v regionu a expertům v oblasti péče o zeleň. 

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci se v projektu zaměřila na vytvoření inovativní zálivky obsahující fytohormony a biostimulanty, které zvyšují odolnost rostlin a májí pozitivní vliv na absorpci polutantů.

SOBIC

Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions (SOBIC) funguje jako organizace propojující veřejnou správu, univerzity, firmy a veřejnost. Jejím hlavním úkolem v projektu byla realizace průzkumu veřejného mínění a zapojení obyvatel Ostravy prostřednictvím seminářů a vzdělávacích akcí.

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínské Slezsko

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínské Slezsko (RSTS) se ve spolupráci se SOBIC podílela na zpracování studie, organizaci vzdělávacích akcí a zapojování veřejnosti jak na české, tak na polské straně Slezska.