O projektu

Znečištění ovzduší patří mezi jeden z největších environmentálních problémů Ostravy. Inovativní řešení nabízí projekt Clairo.

Clairo je pilotní výzkumný projekt, jehož hlavním cílem je systematické snižování znečištění ovzduší pomocí uceleného plánování a výsadby zeleně s pozitivním vlivem na kvalitu ovzduší. Projekt Clairo Ostrava realizuje ve spolupráci s dalšími projektovými partnery – Moravskoslezským krajem, Vysokou školou Báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Slezskou Univerzitou v Opavě, Univerzitou Palackého v Olomouci, Regionálním sdružením územní spolupráce Těšínské Slezsko a SOBIC Smart and Open Base for Innovations in European Cities.

Projekt je rozdělen do tří vzájemně provázaných fází. V první fázi dojde k přesnému měření znečisťujících látek v ovzduší za pomocí vysoce inovativních měřících senzorů. V druhé fázi bude navržena struktura a kompozice zeleně s potenciálem vyššího záchytu znečišťujících látek, která bude ošetřena speciální zálivkou zvyšující její odolnost vůči nepříznivým podmínkám. Třetí fáze umožní šíření znalostí a zkušeností získaných během projektu do dalších měst.

Ostrava je prvním městem v Česku (a teprve čtvrtým ve střední Evropě), které z komunitního programu EU získalo grant. Program, ze kterého dotace přijdou (Urban Innovative Actions), slouží k podpoře nejinovativnějších projektů v Evropě a nese s sebou značnou prestiž.

Information about Clairo in English.