Speciální ošetření pomůže rostlinám překonat sucho, výkyvy teplot i zasolení půdy

17. 9. 2021

Víte, že vědci v projektu CLAIRO navrhli speciální ošetření pozitivně působící na stav zeleně? Unikátní ošetření na přírodní bázi pomůže rostlinám překonat nepříznivé podmínky vnějšího prostředí. Inovativní směs je výsledkem až dvacetiletého výzkumu prováděného v Laboratoři růstových regulátorů, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Vědci předpokládají, že stromy a keře budou díky aplikace zálivky v lepším zdravotním stavu, budou lépe fotosyntetizovat a tvořit hustší a kvalitnější listovou plochu. Tyto faktory následně pozitivně ovlivní záchyt škodlivin z ovzduší.

Jednou z celosvětově největších ekologických výzev je snaha o snížení negativního vlivu intenzivního zemědělství na životní prostředí. Použití ekologicky šetrných produktů na bázi tzv. chytrých hnojiv obsahujících biostimulanty a fytohormony, které pomáhají rostlinám překonat různé formy stresu, může být inovativním řešením nejen pro nové systémy udržitelné rostlinné výroby, ale také pro ošetření nové výsadby zeleně v městském prostředí.

Co jsou fytohormony a biostimulanty?

Rostlinné hormony (fytohormony) jsou látky, které mají zásadní postavení v regulaci růstu a vývoje rostlin. Vyskytují se přirozeně a působí v nepatrných koncentracích, tvoří se v určitých částech rostliny, odkud jsou lýkovou částí cévního svazku transportovány na místo určení, kde vyvolávají fyziologickou odezvu. Fytohormony se využívají jako růstové regulátory v rostlinné výrobě a rostlinných biotechnologiích; ve vysokých koncentracích působí jako herbicidy k hubení plevelů.

Biostimulanty jsou biologicky aktivní látky získané z přírodních nebo z odpadních materiálů. Mohou podpořit růst rostlin nebo posílit jejich obranyschopnost vůči různým stresovým faktorům. Zvláštnost biostimulantů spočívá v tom, že neobsahují vysoké procento aktivních látek, takže nemohou být považovány za typická hnojiva, ani za prostředky na ochranu rostlin. Typické pro biostimulanty je, že aktivní složky v nich obsažené ovlivňují metabolismus rostliny a spouští v rostlině procesy, které obecně zlepšují její růst a zdravotní stav.

Výzkumná laboratoř v Ostravě

Závěry mnohaletého výzkumu se vědci rozhodli ověřit v praxi. Díky aplikaci ošetřujícího přípravku s obsahem biostimulantů, protistresových látek a výtažku z mořských řas mohou vědci sledovat, jak se rostlinám daří překonat negativní vlivy vnějšího prostředí, zejména vysychání nebo výrazné výkyvy teplot. Protože se na obou lokalitách v Radvanicích a Bartovicích nacházejí 2 různé typy, bude každá z lokalit rozdělena na šest dílčích částí (3 díly pro každý typ půdy) tak, aby jednotlivé dílčí části mohly být ošetřeny třemi druhy hnojiva – A. běžným hnojivem, B. komerčním hnojivem na bázi moderních biostimulantů a C. inovativní směsí vytvořenou pro projekt. Cílem je zjistit, jak bude vysázená zeleň reagovat na každou z použitých typů zálivky.

Hnojivo je možno aplikovat na jakoukoliv výsadbu v jakémkoliv městě, proto pro zájemce pořádáme v rámci projektu několik workshopů, kde se dozví o možnosti využití inovativního ošetření zeleně v městském prostředí více informací.

More information in English.