Kontakt

25. 4. 2019

Magistrát města Ostravy                         
odbor strategického rozvoje
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Ing. Lucie Kudelová
Tel.: +420 599 442 513
E-mail: lucie.kudelova@ostrava.cz
www.ostrava.cz

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117, 702 18 Ostrava
Ing. Lenka Hajdučková
Tel.: +420 595 622 785
E-mail: lenka.hajduckova@msk.cz
www.msk.cz

Institut environmentálních technologií, VŠB-TUO
17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava
Mgr. Jiří Bílek, Ph.D.
Tel.: +420 597 327 301
E-mail: bilek@envirta.cz
www.iet.vsb.cz

Slezská Univerzita v Opavě – Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava
doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.
Tel.: +420 553 684 263
E-mail: milos.zapletal@fpf.slu.cz
www.slu.cz

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc
Mgr. Karel Doležal, Dr., DSc.
Tel.: +420 585 634 940
E-mail: karel.dolezal@upol.cz
www.cr-hana.eu

Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions, z.ú.
nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
Ing. Gabriela Kalužová
Tel.: +420 736 500 122
E-mail: kaluzova@sobic.cz
www.sobic.cz

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska
Hlavní 1a/147, 737 01 Český Těšín
Ing. Tomáš Balcar
Tel.: +420 558 711 474
E-mail: rsts@tesin.cz
www.irsts.cz