Data

12. 7. 2019

V roce 2019 proběhla v místě výsadby zeleně instalace první generace vysoce inovativních měřících senzorů, které umožňují rychlé a přesné měření škodlivin v ovzduší bez složité analýzy látek v laboratoři. Měřené látky představují suspendované prachové částice o velikosti 1, 2.5 a 10 um, NO2, O3, benzen a benzo(a)pyren. Měření probíhá s ohledem na klimatické podmínky v lokalitě zahrnující rychlost a směr větrného proudění, teplotu, tlak, vlhkost a déšť. Naměřená a vyhodnocená data pak sloužila jako podklad pro plánování skladby a kompozice zeleně.