Know-how

12. 7. 2019

Je možné se setkat? Jak budeme získané poznatky šířit?

Díky metodám a zkušenostem získaných během projektu bude umožněno rozšíření projektu i do dalších měst v regionu. Předávání know-how bude zajištěno díky databázi rostlin s prokazatelným vlivem na snížení znečišťujících látek v ovzduší. Další přenos znalostí a zkušeností bude umožněn díky průzkumům veřejného mínění, které budou mít jak vzdělávací, tak prezentační rozměr. Jejich součástí nebude pouze dotazník, ale také informace o znečištění ovzduší. Dotazník bude v elektronické podobě využit i během dalších aktivit projektu, například při školení expertů a zástupců měst.

Ke stažení: