Databáze rostlin

12. 7. 2019

Je možné se setkat? Jak budeme získané poznatky šířit?

Díky realizaci projektu jsme získali nové poznatky a zkušenosti, které chceme sdílet. Vytvořili jsme databázi rostlin s prokazatelným dopadem na snížení znečištění ovzduší. Dalším důležitým nástrojem ke sdílení výsledků výzkumu je metodika. Její součástí jsou podrobnosti o měření, záchytu škodlivin a návrh výsadby zeleně, může tedy sloužit návod využití zeleně ve městech. Poznatky a zkušenosti předáváme na školení expertů, zástupců měst nebo na setkáních s veřejností.

Ke stažení: