Ostrava se s projektem Clairo zapojila do iniciativy Air Qiuality

9. 10. 2020

V první polovině roku 2020 se zástupci všech 75 projektů podpořených z iniciativy Urban Innovative Actions setkali na akci Cities Forum 2020 v Portu. Výsledkem tohoto setkání byl vznik seskupení s názvem Air Quality – iniciativy pěti evropských měst, které spojuje společné téma, kvalita ovzduší.

Cílem seskupení je prostřednictvím úzké spolupráce sdílet zkušenosti a poznatky získané během realizace projektu. Kromě Ostravy se do iniciativy zapojily také Helsinki, Marseille, Portici a Breda. Záštity a organizace nad seskupením se chopila Marseille.

Seskupení vytvořilo čtyři pracovní skupiny:

• Skupina 1: Senzory a aplikace
• Skupina 2: Platformy a data
• Skupina 3: Řízení a zapojování stakeholderů
• Skupina 4: Hodnocení výsledků – cíle, monitoring, hodnocení dopadu a propagace

Jedním z témat, které řeší první pracovní skupina, je využití senzorů měřících kvalitu ovzduší v běžném životě, například formou mobilní aplikace. V té uživatel může získat přesná data o momentálním stavu ovzduší. Hlavním diskutovaným tématem v rámci druhé pracovní skupiny je vytvoření platforem s různými rozšířenými funkcemi a hledání možností zveřejnění a vizualizace dat. Třetí pracovní skupina se zabývá způsoby zapojení různých cílových skupin do projektu, např. občanů, firem nebo škol. Poslední pracovní skupina řeší monitoring a zhodnocení dopadu projektu včetně možností jeho propagace. Ostrava a partneři projektu Clairo participují zejména ve skupinách 2, 3 a 4.

Přínosy zapojení do těchto pracovních skupin spatřujeme především v příležitosti nahlédnout do pracovních metod a přístupů západoevropských municipalit a v možnosti konzultace našich záměrů se zástupci jiných měst. Díky tomu můžeme inspirovat nejen sebe, ale i ostatní, tím, co a jak děláme my. To, co nás s ostatními městy pojí, je však stejný cíl, a to otestování unikátních řešení, která přispějí ke zlepšení kvality ovzduší v našich městech.