Databáze rostlin
Reference
Legenda
Příklady
Databáze
Úvod
Abies alba
Abies alba
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies concolor
Abies concolor
Abies grandis
Abies grandis
Abies nordmaniana
Abies nordmaniana
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies procera
Abies procera
Abies sibirica
Abies sibirica
Acer campestre
Acer campestre
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Alnus alnobetula
Alnus alnobetula
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Alnus incana
Alnus incana
Strana: 12345678910111213
Textový výpis

1) Abies alba
Abies alba
(čeleď: Pinaceae, řád: Pinales, třída: Pinopsida)

aparát: jehličnatý | opadavost: stálezelený | orgány: jednodomý | snubnost: větrosnubný | půda: indiferentní | vláha: normální | reliéf: vrchovinný | pásmo: mírné | oblast: palearktická | dožití: 500 | plození: 60

odolnost dusík/síra: snášenlivý | odolnost O3 a PMxodolný | oslunění: stínomilný | záchyt prachu: střední (dle objemu koruny) (San-Miguel-Ayanz, J. a kol.) | tolerance sucha: neuvedeno | tolerance solí: neuvedeno | emise bVOCs: neuvedeno | emise pylu: neuvedeno | alergizující: nevýznamné, malý alergologický význam (San-Miguel-Ayanz, J. a kol.)

obrázek: download | převzato z: CG

2) Abies balsamea
Abies balsamea
(čeleď: Pinaceae, řád: Pinales, třída: Pinopsida)

aparát: jehličnatý | opadavost: stálezelený | orgány: jednodomý | snubnost: větrosnubný | půda: oligotrofní | vláha: mokrá - stagnující | reliéf: vrchovinný | pásmo: boreální | oblast: nearktická | dožití: 200 | plození: neuvedeno

odolnost dusík/síra: neuvedeno | odolnost O3 a PMxneuvedeno | oslunění: stínomilný | záchyt prachu: neuvedeno | tolerance sucha: neuvedeno | tolerance solí: neuvedeno | emise bVOCs: neuvedeno | emise pylu: neuvedeno | alergizující: neuvedeno

obrázek: download | převzato z: [odkaz na web]

3) Abies concolor
Abies concolor
(čeleď: Pinaceae, řád: Pinales, třída: Pinopsida)

aparát: jehličnatý | opadavost: stálezelený | orgány: jednodomý | snubnost: větrosnubný | půda: indiferentní | vláha: normální | reliéf: horský | pásmo: subtropické | oblast: nearktická | dožití: 350 | plození: 40

odolnost dusík/síra: odolná (Pejchal, 1983) | odolnost O3 a PMxneuvedeno | oslunění: stínomilný | záchyt prachu: neuvedeno | tolerance sucha: neuvedeno | tolerance solí: neuvedeno | emise bVOCs: neuvedeno | emise pylu: neuvedeno | alergizující: neuvedeno

obrázek: download | převzato z: CG

4) Abies grandis
Abies grandis
(čeleď: Pinaceae, řád: Pinales, třída: Pinopsida)

aparát: jehličnatý | opadavost: stálezelený | orgány: jednodomý | snubnost: větrosnubný | půda: nitrofilní | vláha: mokrá - proudící | reliéf: vrchovinný | pásmo: mírné | oblast: nearktická | dožití: 300 | plození: 20

odolnost dusík/síra: neuvedeno | odolnost O3 a PMxneuvedeno | oslunění: stínomilný | záchyt prachu: neuvedeno | tolerance sucha: neuvedeno | tolerance solí: neuvedeno | emise bVOCs: neuvedeno | emise pylu: neuvedeno | alergizující: neuvedeno

obrázek: download | převzato z: CG

5) Abies nordmaniana
Abies nordmaniana
(čeleď: Pinaceae, řád: Pinales, třída: Pinopsida)

aparát: jehličnatý | opadavost: stálezelený | orgány: jednodomý | snubnost: větrosnubný | půda: mezotrofní | vláha: normální | reliéf: vysokohorský | pásmo: subtropické | oblast: palearktická | dožití: 700 | plození: 30

odolnost dusík/síra: snášenlivý | odolnost O3 a PMxodolný | oslunění: stínomilný | záchyt prachu: neuvedeno | tolerance sucha: neuvedeno | tolerance solí: neuvedeno | emise bVOCs: neuvedeno | emise pylu: neuvedeno | alergizující: neuvedeno

obrázek: download | převzato z: [odkaz na web]

6) Abies pinsapo
Abies pinsapo
(čeleď: Pinaceae, řád: Pinales, třída: Pinopsida)

aparát: jehličnatý | opadavost: stálezelený | orgány: jednodomý | snubnost: větrosnubný | půda: bazická | vláha: omezená | reliéf: horský | pásmo: subtropické | oblast: palearktická | dožití: neuvedeno | plození: neuvedeno

odolnost dusík/síra: snášenlivý | odolnost O3 a PMxodolný | oslunění: stínomilný | záchyt prachu: neuvedeno | tolerance sucha: neuvedeno | tolerance solí: neuvedeno | emise bVOCs: neuvedeno | emise pylu: neuvedeno | alergizující: neuvedeno

obrázek: download | převzato z: [odkaz na web]

7) Abies procera
Abies procera
(čeleď: Pinaceae, řád: Pinales, třída: Pinopsida)

aparát: jehličnatý | opadavost: stálezelený | orgány: jednodomý | snubnost: větrosnubný | půda: indiferentní | vláha: zamokřená | reliéf: horský | pásmo: mírné | oblast: nearktická | dožití: 600 | plození: 20

odolnost dusík/síra: citlivý | odolnost O3 a PMxcitlivý | oslunění: světlomilný | záchyt prachu: neuvedeno | tolerance sucha: neuvedeno | tolerance solí: neuvedeno | emise bVOCs: neuvedeno | emise pylu: neuvedeno | alergizující: neuvedeno

obrázek: download | převzato z: [odkaz na web]

8) Abies sibirica
Abies sibirica
(čeleď: Pinaceae, řád: Pinales, třída: Pinopsida)

aparát: jehličnatý | opadavost: stálezelený | orgány: jednodomý | snubnost: větrosnubný | půda: mezotrofní | vláha: normální | reliéf: horský | pásmo: boreální | oblast: palearktická | dožití: 600 | plození: 50

odolnost dusík/síra: neuvedeno | odolnost O3 a PMxneuvedeno | oslunění: stínomilný | záchyt prachu: neuvedeno | tolerance sucha: neuvedeno | tolerance solí: neuvedeno | emise bVOCs: neuvedeno | emise pylu: neuvedeno | alergizující: neuvedeno

obrázek: download | převzato z: [odkaz na web]

9) Acer campestre
Acer campestre
(čeleď: Sapindaceae, řád: Sapindales, třída: Rosopsida)

aparát: listnatý | opadavost: opadavý | orgány: jednodomý | snubnost: větrosnubný | půda: mezotrofně-nitrofilní | vláha: omezeně-zamokřená | reliéf: nížinný | pásmo: mírné | oblast: palearktická | dožití: 150 | plození: 25

odolnost dusík/síra: odolný (Štýs, 1987) | odolnost O3 a PMxneuvedeno | oslunění: stínomilný | záchyt prachu: střední schopnost záchytu PM (Sæbø et al., 2012); vysoká | tolerance sucha: středně tolerantní (Barwise & Kumar, 2020) | tolerance solí: tolerantní (Barwise & Kumar, 2020); málo citlivé na působení soli přes nadzemní části rostliny (Pejchal, 2008) | emise bVOCs: nízká (Barwise & Kumar, 2020) | emise pylu: střední (Barwise & Kumar, 2020) | alergizující: neuvedeno

obrázek: download | převzato z: [odkaz na web]

10) Acer platanoides
Acer platanoides
(čeleď: Sapindaceae, řád: Sapindales, třída: Rosopsida)

aparát: listnatý | opadavost: opadavý | orgány: jednodomý | snubnost: větrosnubný | půda: nitrofilní | vláha: normální | reliéf: pahorkatinný | pásmo: mírné | oblast: palearktická | dožití: 200 | plození: 20

odolnost dusík/síra: snášenlivý (Štýs, 1987) | odolnost O3 a PMxneuvedeno | oslunění: stínomilný | záchyt prachu: nízká schopnost záchytu PM (6–13 μg cm−3) (Sæbø et al., 2012); vysoká (dle objemu koruny) (San-Miguel-Ayanz, J. a kol.); nízká (záchyt prachu: 827,60 μg dm-2) | tolerance sucha: středně tolerantní (Barwise & Kumar, 2020) | tolerance solí: netolerantní (Barwise & Kumar, 2020); velmi citlivé na působení soli přes půdu a málo citlivé na působení soli přes nadzemní části rostliny (Pejchal, 2008) | emise bVOCs: nízká (Barwise & Kumar, 2020) | emise pylu: vysoká (Barwise & Kumar, 2020) | alergizující: neuvedeno

obrázek: download | převzato z: [odkaz na web]

11) Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
(čeleď: Sapindaceae, řád: Sapindales, třída: Rosopsida)

aparát: listnatý | opadavost: opadavý | orgány: jednodomý | snubnost: větrosnubný | půda: nitrofilní | vláha: normální | reliéf: vrchovinný | pásmo: mírné | oblast: palearktická | dožití: 400 | plození: 25

odolnost dusík/síra: odolný (Štýs, 1987) | odolnost O3 a PMxcitlivý (Novotný et al., 2009) | oslunění: stínomilný | záchyt prachu: střední (záchyt prachu: 1198,10 μg dm-2); střední schopnost záchytu PM (Sæbø et al., 2012) | tolerance sucha: středně citlivý (Barwise & Kumar, 2020) | tolerance solí: netolerantní (Barwise & Kumar, 2020); velmi citlivé na působení soli přes půdu a málo citlivé na působení soli přes nadzemní části rostliny (Pejchal, 2008) | emise bVOCs: nízká (Barwise & Kumar, 2020) | emise pylu: vysoká (Barwise & Kumar, 2020) | alergizující: neuvedeno

obrázek: download | převzato z: [odkaz na web]

12) Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
(čeleď: Simaroubaceae, řád: Sapindales, třída: Rosopsida)

aparát: listnatý | opadavost: opadavý | orgány: dvoudomý | snubnost: větrosnubný | půda: bazická | vláha: omezená | reliéf: pahorkatinný | pásmo: mírné | oblast: palearktická | dožití: 50 | plození: 10

odolnost dusík/síra: odolný | odolnost O3 a PMxodolný | oslunění: světlomilný | záchyt prachu: neuvedeno | tolerance sucha: tolerantní (Barwise & Kumar, 2020) | tolerance solí: tolerantní (Barwise & Kumar, 2020); málo citlivé na působení soli přes půdu (Pejchal, 2008) | emise bVOCs: nízká (Barwise & Kumar, 2020) | emise pylu: střední (var.) (Barwise & Kumar, 2020) | alergizující: neuvedeno

obrázek: download | převzato z: [odkaz na web]

13) Alnus alnobetula
Alnus alnobetula
(čeleď: Betulaceae, řád: Fagales, třída: Rosopsida)

aparát: listnatý | opadavost: opadavý | orgány: jednodomý | snubnost: větrosnubný | půda: oligotrofně-mezotrofní | vláha: zamokřená | reliéf: horský | pásmo: mírné | oblast: palearktická | dožití: neuvedeno | plození: neuvedeno

odolnost dusík/síra: neuvedeno | odolnost O3 a PMxneuvedeno | oslunění: světlomilný | záchyt prachu: neuvedeno | tolerance sucha: neuvedeno | tolerance solí: neuvedeno | emise bVOCs: neuvedeno | emise pylu: neuvedeno | alergizující: neuvedeno

obrázek: download | převzato z: [odkaz na web]

14) Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
(čeleď: Betulaceae, řád: Fagales, třída: Rosopsida)

aparát: listnatý | opadavost: opadavý | orgány: jednodomý | snubnost: větrosnubný | půda: indiferentní | vláha: mokrá nerozlišená | reliéf: pahorkatinný | pásmo: mírné | oblast: palearktická | dožití: 200 | plození: 10

odolnost dusík/síra: neuvedeno | odolnost O3 a PMxcitlivý (Novotný et al., 2009) | oslunění: světlomilný | záchyt prachu: střední (dle objemu koruny) (San-Miguel-Ayanz, J. a kol.) | tolerance sucha: středně citlivý (Barwise & Kumar, 2020) | tolerance solí: tolerantní (Barwise & Kumar, 2020); málo citlivé na působení soli přes nadzemní části rostliny (Pejchal, 2008) | emise bVOCs: nízká (Barwise & Kumar, 2020) | emise pylu: vysoká (Barwise & Kumar, 2020) | alergizující: středně významné (San-Miguel-Ayanz, J. a kol.)

obrázek: download | převzato z: CG

15) Alnus incana
Alnus incana
(čeleď: Betulaceae, řád: Fagales, třída: Rosopsida)

aparát: listnatý | opadavost: opadavý | orgány: jednodomý | snubnost: větrosnubný | půda: indiferentní | vláha: mokrá nerozlišená | reliéf: vrchovinný | pásmo: boreální | oblast: palearktická | dožití: 100 | plození: 6

odolnost dusík/síra: neuvedeno | odolnost O3 a PMxneuvedeno | oslunění: světlomilný | záchyt prachu: neuvedeno | tolerance sucha: středně citlivý (Barwise & Kumar, 2020) | tolerance solí: tolerantní (Barwise & Kumar, 2020); středně citlivé na působení soli přes nadzemní části rostliny a velmi citlivé na působení soli přes půdu (Pejchal, 2008) | emise bVOCs: nízká (Barwise & Kumar, 2020) | emise pylu: vysoká (Barwise & Kumar, 2020) | alergizující: neuvedeno

obrázek: download | převzato z: [odkaz na web]