Databáze rostlin
Reference
Legenda
Příklady
Databáze
Úvod

Užité zdroje

 1. A T E M – Ateliér ekologických modelů, s r. o. : Metodika pro kvantifikaci efektu výsadeb vegetačních bariér na snížení koncentrací suspendovaných částic [online]. 2016 [cit. 2021-2-2]. Dostupné z: [odkaz na web]
 2. Baloun aj. : Rostliny způsobující otravy a alergie. Praha, 1989.
 3. Barwise, Y. & Kumar, P. : Designing vegetation barriers for urban air pollution abatement: a practical review for appropriate plant species selection. NPJ climate and atmospheric science, vol. 3 (1). NATURE : London,2020.
 4. Buček A., Lacina J.: Geobiocenologie II. Geobiocenologická typologie krajiny České republiky. Brno: MZLU v Brně, 1999. [skriptum].
 5. Culek, M. : Biogeografické členění České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005.
 6. CG
 7. Dendrologie online. Databaze.dendrologie.cz [online]. Dostupné z: [odkaz na web]
 8. Encyklopedie rostlin. Kvetena.cz [online]. Copyright © 2008 Václav Kubíček. Dostupné z: [odkaz na web]
 9. Gaston K. J., Spicer J. I.: Biodiversity: An Introduction. Malden – Oxford – Victoria: Blackwell Science Ltd., 2004.
 10. Gilman, Edward F. a Dennis G. WatsonCarya ovata Shagbark Hickory [online]. 1993, November 1993 [cit. 2021-2-4]. Dostupné z: [odkaz na web]
 11. Hurych, V. : Okrasné dřeviny pro zahrady a parky. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Květ, 2003. ISBN 80-85362-46-5.
 12. Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. ml., Kaplan Z., Kirchner J., Štěpánek J. (eds.): Klíč ke květeně České republiky. Praha: Academia, 2002.
 13. Kunt, Miroslav : Dendrologická databáze: katalog dřevin. Hsmap.cz [online]. Dostupné z: [odkaz na web]
 14. Květena lesů, luk a strání: stromy. Kvetena.com [online]. Dostupné z: [odkaz na web]
 15. Mackovčin P., Janderková J., Šefrna L., Macků J., Sáňka M., Tomášek M., Novák P.: Systém komplexního hodnocení půd. Brno : AOPK, 2000.
 16. Novotný, R., Buriánek, V., a Šrámek, V. : Metodika hodnocení viditelného poškození vegetace vyvolaného účinky přízemního ozonu: recenzovaná metodika. Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. Lesnický průvodce. 2009. ISBN 978-80-7417-014-0.
 17. Peel M. C., Finlayson B. L., McMahon T. A.: Updated world map of the Köppen–Geiger climate classification. Hydrol. Earth Syst. Sci. 11: 1633–1644, 2007.
 18. Pejchal, M. : Arboristika: pro další vzdělávání v arboristice. I., Obecná dendrologie. Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola: Mělník, 2008.
 19. Pejchal, M. : Sadovnická dendrologie: návody do cvičení — jehličnany. 1. vyd. Praha: SPN, 1983.
 20. Rosypal S., Beneš J., Beneš K., Buchar J., Heráň I., Homola J., Hůrka K., Kubišta V., Kvaček Z., Linc R., Losos B., Mladá J., Mladý F., Novotný I., Pavlová L., Pikálek P., Romanovský A., Slavíková Z., Slavíková J., Šašek V., Šebánek J., Šmarda J., Štys P., Urban Z.: Přehled biologie. Praha: Scientia, 1998.
 21. Samec, P.: Indication of forest soil fertility deviations by differences between trophic series and soil buffering: geobiocoenological approach. Phytopedon (Bratislava), 15: 1–11, 2016.
 22. San-Miguel-Ayanz, J., de Rigo, D., Caudullo, G., Houston Durrant, T., Mauri, A. (eds.) : European Atlas of Forest Tree Species. Luxembourg: European Commission, 2016.
 23. Sæbø, A., Popek, R., Nawrot, B., Hanslin, H., Gawronska, H. & Gawronski, S. : Plant species differences in particulate matter accumulation on leaf surfaces. The Science of the total environment, vols. 427–428, pp. 347–354. Elsevier B.V.: Kidlington, 2012
 24. Štýs, S.: Optimalizace skladby dřevin v sadovnických rekultivacích Severočeského hnědouhelného revíru. In: 60 let zahradnického výzkumu v Československu. Praha, 1987, s. 7.
 25. Taxon Web. Taxonweb.cz [online]. Zahradnická fakulta, Valtická 337, 691 44 Lednice. Dostupné z: [odkaz na web]
 26. Tesař V. (ed.): Pěstování lesa v heslech. Brno: MZLU v Brně, 1996. [příručka].
 27. Úradníček, LubošPaulovnie plstnatá [online]. Dostupné z: [odkaz na web]