Projekt CLAIRO postoupil do druhého kola soutěže Adapterra Awards

11. 4. 2023

Soutěž Adapterra Awards hledá zajímavé, inspirativní projekty, které pomáhají přizpůsobit česká města, domy a krajinu klimatické změně. Do soutěže může svůj projekt přihlásit jednotlivec i organizace, která projekt financovala, projektovala, podílela se na jeho výstavbě nebo ho vlastní.

Projekty budou soutěžit v pěti kategoriích – volná krajina, zastavěná území, pracovní prostředí a náš domov. Organizátoři soutěže navíc udělí také Cenu sympatie. O ní v průběhu léta rozhodne veřejnost prostřednictvím online hlasování.

Aktuálně probíhá hodnocení přihlášených projektů odbornou porotou. Všechny projekty důkladně posoudí a některé z nich dokonce osobně navštíví. Porota z každé soutěžní kategorie vybere jeden vítězný projekt a zároveň určí vítěze speciálních ocenění. Vítězné projekty budou představeny na listopadové konferenci o adaptačních opatřeních na klimatickou změnu. Kromě toho budou také zveřejněny v databázi dobrých příkladů, aby se o nich dozvědělo co nejvíce lidí.

Více o soutěži na webu Adapterra Awards.