Senzory sledují stav ovzduší ve Frýdku-Místku a Karviné

11. 11. 2020

Odborníci z VŠB-TUO během října nainstalovali měřící senzory v dalších dvou pilotních městech zapojených do projektu Clairo, Frýdku-Místku a Karviné. Senzory budou ve městech měřit do června příštího roku, pomohou tak získat důležité údaje o stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji jak během zimního, tak letního období. Jak instalace senzorů v těchto městech probíhala?

V každém městě byly rozmístěny tři senzory. Instalace probíhala s ohledem na bezpečnost ve výškách nad tři metry na sloupy veřejného osvětlení. Napájení senzorů je smíšené, tj. částečně solárním panelem a částečně na bateriový záskok. Senzory měří základní znečišťující látky, PM1, PM2.5, PM10, NO2 a O3, vědci současně sledují i výskyt organických látek. Naměřené hodnoty je možné společně s hodnotami ze senzorů v Bartovicích a Radvanicích sledovat na webové stránce airsens.eu.

Výběr lokalit pro umístění senzorů neproběhl náhodně, ale na základě posouzení různých parametrů a místních klimatických podmínek. Cílem je získat hodnoty ovlivněné různými zdroji znečistění, například intenzivní dopravou, lokálním vytápěním nebo smíšenou činností v osídlených částech měst. Za tímto účelem byly měřící senzory nainstalovány jak v místech nejsilnějšího znečištění, tak v „klidových zónách“, tj. v blízkosti parků nebo v oblastech s rodinnou zástavbou. Ve Frýdku-Místku jako nejvhodnější lokality pro sběr a vyhodnocení dat vědci vybrali ulici T.G. Masaryka (hlavní dopravní průtah městem), ulici Hlavní třída (frekventovaná křižovatka) a ulici Spojovací (rodinná zástavba). V Karviné vědci lokality vybrali obdobně, senzory umístili na ulici Borovského (rodinná zástavba), křižovatku u VZP (dopravní uzel) a Masarykovo náměstí (relaxační zóna).

Sledování stavu ovzduší ve vybraných pilotních městech je pro projekt jednou z klíčových aktivit. Díky přesnému měření bude možné vybrat rostliny nejvhodnější pro městskou výsadbu s ohledem na jejich schopnost pohlcovat škodliviny z ovzduší. Měření v pilotních městech tudíž umožní navrhnout doporučení pro budoucí koncepci městské zeleně odpovídající místním klimatickým podmínkám.

Pilotní měření již proběhlo v Třinci a v Opavě. Po ukončení sběru dat ve Frýdku-Místku a v Karviné budou senzory přesunuty do posledních dvou pilotních měst, a to Havířova a Rychvaldu.