Starostové z česko-polského příhraničí se seznámili s projektem Clairo

27. 2. 2020

Dne 13. února 2020 jsme projekt Clairo odprezentovali na setkání českých a polských starostů Euroregionu Těšínské Slezsko. Více než 50 starostů a místostarostů z česko-polského příhraničí se setkalo v polském městě Žarki, kde získali informace nejen o cílech projektu, ale i o jeho dosavadním průběhu. Starostové se také seznámili s přínosy, které může výzkum přinést jejich obcím, zejména pak s možností využití zeleně jako filtru znečištění ve městě.

Jak uvedl místostarosta obce Vendryně, pan Bohuslav Raszka, projekt Clairo zúčastněné zaujal: „Jsme rádi, že se Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (RSTS) podílí na inovativním projektu Clairo. Téma je to velmi zajímavé, zvláště pro naši průmyslovou oblast. Vendryně je obec, která se nachází v blízkosti průmyslových zdrojů i Beskyd. Myslím, že i ostatní mí kolegové přivítají informace o tom, jak se dá pomocí výsadby stromů dále vylepšovat životní podmínky našich občanů.“

V průběhu tohoto roku plánuje RSTS ve spolupráci se Smart & Open Base for Innovations in European Cities (SOBIC) několik dalších osvětových akcí. Ty se budou konat nejen pro zástupce měst a obcí, ale také pro střední školy, univerzity či širokou veřejnost. O chystaných událostech budeme informovat na webové stránce projektu Clairo.