V dubnu proběhl webinář na téma zeleň ve městech

29. 4. 2021

22. dubna 2021, při příležitosti Dne Země, se konal webinář s diskuzí zaměřený na zeleň ve městech a čistotu ovzduší v Moravskoslezském kraji, připravený pro veřejnost v rámci vzdělávacích akcí projektu CLAIRO.

Součástí webináře byla prezentace, která účastníkům přiblížila současnou kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji a seznámila je také se závěry veřejného průzkumu realizovaného v rámci projektu. Na tuto část navazovaly prezentace odborníků z univerzit. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava zájemcům představila nové technologie v oblasti měření stavu ovzduší a systém Floreon určený pro zobrazování dat. Zástupci ze Slezské Univerzity v Opavě účastníkům přiblížili, jak může skladba a struktura zeleně ovlivnit stav ovzduší. Poslední prezentace Univerzity Palackého v Olomouci představila svůj výzkum v oblasti posilování odolnosti zeleně vůči nepříznivým podmínkám vnějšího prostření. Webinář pak uzavřela diskuze s odborníky.

Webináře se zúčastnilo 25 zájemců o toto téma. Prezentace z úvodní části jsou níže k dispozici ke stažení.