V Ostravě se konala mezinárodní konference k tématu zeleně ve městě

4. 4. 2022

Jak zeleň v městské krajině přispívá k větší klimatické odolnosti měst? Může mít vliv na kvalitu ovzduší? A jak do toho zapadá projekt CLAIRO? To byla hlavní témata mezinárodní online CLAIRO konference, která se uskutečnila v úterý 22. března 2022.

Zeleň, ovzduší a klima – to byla stěžejní témata celodenní konference, kterou Ostrava zorganizovala jako závěrečnou událost k projektu CLAIRO. Více než sto účastníků nejen z Česka a Evropy, ale také z mimoevropských zemí, se videokonferenčním hovorem propojilo za společným cílem, a to seznámit se aktuálními trendy a nejnovějšími poznatky v oblasti klimatické odolnosti měst.

„Jsme rádi, že jsme mohli uskutečnit konferenci, která dává tématu zeleně ve městě jejímu vlivu na znečištění ovzduší náležitý prostor. Na konferenci se představilo celkem devět řečníků, uznávaných expertů v oboru, a to nejen z Česka, ale také z Německa, Portugalska, Maďarska či Švédska. Navzdory odbornosti prezentujících však nezazněla pouze teorie, ale hlavně praktické příklady z praxe a osobní zkušenosti prezentujících.“ uvedla jedna z hlavních organizátorek konference.

Zeleň, ovzduší a klima

Konferenci zahájil moderátor Tomáš Čech, který posluchačům krátce představil hlavní aktivity a opatření, které Ostrava realizuje v oblasti zlepšování kvality ovzduší a adaptace na změnu klimatu. Po jeho úvodním slovu projekt CLAIRO stručně představila konzultantka a manažerka mezinárodních projektů a zároveň členka projektového týmu, Gabriela Kalužová.

Prvním zahraničním řečníkem byl Tamás Kallay, UIA expert projektu CLAIRO. Tamás se dlouhodobě věnuje tématu zeleně ve veřejném prostoru, zejména pak její schopnosti pohlcovat znečištění z ovzduší. Svou prezentaci kromě akademických poznatků obohatil o praktické ukázky a tipy, jak přistupovat k výsadbě stromů např. v uličních koridorech měst. Tématu udržitelné dopravy pak svou prezentaci věnoval urbanista a krajinářský architekt, Peter Bednár. Jaké jsou plusy a mínusy automobilové dopravy v centrech měst? A jak auta ovlivňují jejich podobu? To shrnula jeho inspirativní přednáška.

Po krátké přestávce pak svou prezentaci přednesla Eduarda Marques da Costa, docentka Ústavu geografie a územního plánování, která se ve svém příspěvku věnovala úloze zeleně ve městě a jejímu vlivu na fyzické a duševní zdraví obyvatel. Na její poutavou prezentaci navázala Birgit Georgi, ředitelka platformy „Silná města v měnícím se klimatu“, která mluvila o atraktivních řešeních toho, jak dnešní města mohou reagovat na dopady klimatické změny. Posledním prezentujícím v dopolední části byl krajinářský architekt ze Švédska, Martin Vysoký, který ve své prezentaci představil unikátní koncept modrozelenošedé infrastruktury, zejména pak její přínos pro hospodaření s dešťovou vodou. Závěrečná panelová diskuse se věnovala nejen dotazům publika, ale také tomu, co může každý z nás udělat pro to, aby se současná města stala příjemným místem pro život.

CLAIRO: živá laboratoř v Ostravě

Odpolední část konference se věnovala workshopům zaměřeným na projekt CLAIRO. Celý blok odstartovala prezentace Víta Kašpara ze Slezské Univerzity v Ostravě. Ve své prezentaci se zaměřil na to, jak sadit městskou zeleň s cílem dosáhnout maximálního záchytu škodlivin. Prezentace pana Pavla Bučka z VŠB – Technické univerzity Ostrava pak představila možnosti využití dat o stavu ovzduší pro výsadbu zeleně ve městě. Svou prezentaci doplnil také o praktickou ukázku zobrazování dat v systému Floreon. Předposlední prezentaci přednesl expert na chemickou biologii, Karel Doležal, který účastníky konference seznámil s inovativním ošetřením, které rostlinám umožňuje překonat negativní podmínky okolního prostředí. Celou konferenci pak svým vstupem zakončila Gabriela Kalužová, projektová manažerka, která účastníkům přiblížila unikátní výzkum zaměřený vnímání kvality ovzduší a zeleně obyvateli Moravskoslezského kraje.

Funkční a dobře udržovaná zeleň je pro dnešní města extrémně důležitá. Adaptace na klimatickou změnu a nutnost řešení znečištění ovzduší je komplexní problematika a neexistuje na ni univerzální řešení. Věříme, že konference byla přínosem a inspirací zejména těm představitelům měst, kteří nová a inovativní řešení vítají a nebojí se je promítnout i do svých měst.

Záznam z konference je možné zhlédnout pod tímto odkazem. Zde je možné stáhnout prezentace všech vystupujících řečníků.

CLAIRO konference
CLAIRO konference