Workshopy pro města a experty: jak na inovativní výsadbu zeleně ve městech?

4. 3. 2022

Jak se sadí městská zeleň s ohledem na snížení znečištění ovzduší? Proč je měření kvality ovzduší nezbytné a jak se provádí? A jak lze rostlinám pomoci překonat nepříznivé podmínky okolního prostředí? To se dozvěděli účastníci celkem sedmi workshopů, které jsme s týmem CLAIRO uskutečnili od léta 2021 až do začátku tohoto roku.

Workshopy, určené zástupcům měst a odborníkům v oblasti kvality ovzduší, péče o zeleň a environmentální modelování, účastníkům představily nejen obecné přístupy v zakládání městské zeleně, ale také hlavní závěry z probíhajícího výzkumu v projektu CLAIRO. Na workshopech svůj výzkum a úlohu v projektu postupně představily všechny zapojené univerzity.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava zájemcům představila nejmodernější technologie v oblasti měření stavu ovzduší a unikátní systém Floreon určený pro zobrazování dat. Odborníci z univerzity svou prezentaci doplnili o praktickou ukázku toho, jak lze efektivně měřit znečištění z ovzduší pomocí senzorů a jaké jsou jejich další možnosti využití v praxi. Během workshopu, který se uskutečnil v prostorách VŠB, pak účastníci mohli nahlédnout do výzkumných laboratoří Institutu environmentálních technologií.

Víte, že konkrétní druhy stromů a keřů ve správném rozmístění mohou mít vliv na snížení znečištění ovzduší? Vliv skladby a struktury zeleně na kvalitu ovzduší v projektu zkoumali experti ze Slezské Univerzity v Opavě, kteří závěry ze svého jedinečného výzkumu představili účastníkům workshopu. Účastníci se například dozvěděli, jaké konkrétní druhy stromů a keřů mohou mít vyšší vliv na snížení znečištění a seznámili se s připravovanou databází rostlin sestavenou na základě schopnosti rostlin zachytávat znečišťující látky.

Jak můžeme městské zeleni pomoci překonat sucho nebo výrazné výkyvy teplot? Například na míru vytvořeným, šetrným ošetřujícím přípravkem na bázi přírodních biostimulantů a fytohormonů, díky kterému jsou rostliny v lepším zdravotním stavu a lépe tak odolají negativním vlivům okolního prostředí. Unikátní ošetření, které je výsledkem až dvacetiletého výzkumu Laboratoře růstových regulátorů, na workshopech představili odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci. Účastníci olomouckého workshopu také mohli navštívit laboratoře a testovací plochy na univerzitě.

Na závěr každého workshopu pak společnost SOBIC a RSTS účastníky seznámily s výsledky rozsáhlého průzkumu realizovaného v letech 2019-2020, který zkoumal vnímání ovzduší obyvateli kraje a jejich ochotu měnit vlastní chování. Podrobná studie, založená na odpovědích více než 1 200 respondentů, tak slouží nejen jako zpětná vazba obyvatel kraje k tématu ovzduší, ale také představuje konkrétní doporučení městům a obcím, jak v této oblasti zajistit větší informovanost a zapojení obyvatel.

Zaujal Vás projekt CLAIRO, ale nestihli jste žádný z workshopů? Nevadí! Dne 22. března 2022 pořádáme mezinárodní online konferenci CLAIRO konference: K životu příjemná a klimaticky odolná města. Stěžejním tématem konference bude nezastupitelná funkce zeleně v městské krajině a její vliv na kvalitu ovzduší. Workshop v odpolední části pak představí hlavní závěry z probíhajícího výzkumu v projektu CLAIRO. Více a konferenci naleznete zde.

Prezentace projektu CLAIRO
Workshop v prostorách Nové radnice
Složky zelené infrastruktury