Zahájení měření v Třinci. Projekt Clairo se rozšiřuje do pilotních měst.

11. 12. 2019

Minulý týden byla v Třinci zahájena instalace měřících senzorů. Ty budou po dobu několika měsíců monitorovat vývoj koncentrací znečišťujících látek v ovzduší v místech jejich největšího výskytu. Instalace měřících jednotek a zahájení měření ve vybraných pilotních městech znamená posun k další fázi projektu, která umožní získat důležité informace o stavu ovzduší v dalších velkých městech v Moravskoslezském kraji.

Vědci z VŠB-TUO ve městě instalovali 3 měřící senzory. Ty se nachází ve výšce přibližně tří metrů a jsou napájeny solárním panelem. Výběr lokalit pro měření neproběhl náhodně; senzory byly umístěny v místech nejsilnějšího znečištění ve městě, a to v okolí významných dopravních toků a uzlů. Mezi nejvhodnější lokality z hlediska koncentrace emisí byly vybrány ulice Frýdecká, Jablunkovská a zastávka Třinec – Koňská. Protože budou senzory sbírat data od začátku prosince 2019 do konce srpna 2020, bude možné získat údaje o vývoji koncentrací polutantů jak během topné, tak netopné sezony. Naměřená a vyhodnocená data pak bude možné sledovat na webové stránce Clairo prostřednictvím mapového portálu.

Sledování stavu ovzduší ve vybraných pilotních městech je pro projekt jednou z klíčových aktivit. Díky přesnému měření bude možné za odborného dohledu univerzitních expertů vybrat rostliny nejvhodnější pro městskou výsadbu s ohledem na jejich schopnost pohlcovat škodliviny z ovzduší. Měření v pilotních městech tudíž umožní navrhnout doporučení pro budoucí koncepci městské zeleně odpovídající místním klimatickým podmínkám.

Dalšími vybranými městy pro pilotní měření je Opava, Frýdek-Místek, Karviná, Havířov a Rychvald.

More information in English.