Zahájili jsme druhé dotazníkové šetření!

22. 10. 2020

V polovině října 2020 jsme zahájili druhý dotazníkový průzkum. Jeho cílem je zjistit, jak lidé v Moravskoslezském kraji hodnotí kvalitu ovzduší ve svém okolí a zda je pro ně téma ovzduší důležité. Výzkum potrvá do konce října a jeho výsledky zveřejníme na našem webu.

Jedním z cílů dotazníkového průzkumu je zjistit, zda jsou lidé v regionu ochotni pro zlepšení ovzduší změnit svůj životní styl a pokud ano, jak konkrétně. Během průzkumu respondenti získají podrobné informace o zdrojích znečištění ve svém okolí, ukázky různých variant městské zeleně, informaci o projektu Clairo a významu skladby i způsobu výsadby, které mohou ovlivňovat nejen kvalitu ovzduší, ale také zmírnění dopadů klimatických změn.

Aby mohlo dojít k porovnání výsledků s prvním dotazníkovým šetřením, je druhý dotazník velmi podobný dotazníku z prvního výzkumu. Výsledky z druhého dotazníkového šetření zveřejníme na webu Clairo během listopadu 2020.