Zeleň

12. 7. 2019

Jakou zeleň zvolíme? Jak posílíme odolnost zeleně?

Na základě vyhodnocených dat získaných z měřících senzorů bude proveden návrh skladby a rozmístění zeleně. Zeleň bude navržena tak, aby byly vysázeny druhy rostlin s potenciálem vyššího záchytu znečišťujících látek, které jsou zároveň vhodné pro danou oblast. Pro zvýšení odolnosti budou rostliny ošetřeny speciální zálivkou využívající fytohormony a biostimulanty – stromy totiž budou muset čelit mnoha zátěžím, jako je sucho nebo zasolení půdy, a speciálně připravené látky jim pomohou tyto obtíže překonat.