Zeleň

12. 7. 2019
Na základě vyhodnocených dat získaných z měřících senzorů jsme provedli návrh skladby a rozmístění zeleně. Zeleň je navržena tak, aby byly vysázeny druhy rostlin s potenciálem vyššího záchytu znečišťujících látek, které jsou zároveň vhodné pro danou oblast. Pro zvýšení odolnosti jsou rostliny ošetřeny speciální zálivkou využívající fytohormony a biostimulanty – stromy totiž čelí mnoha zátěžím, jako je sucho nebo zasolení půdy, a speciálně připravené látky jim pomohou tyto obtíže překonat.