CLAIRO konference: K životu příjemná a klimaticky odolná města

15. 2. 2022

Dovolujeme si vás pozvat na online konferenci „CLAIRO konference: K životu příjemná a klimaticky odolná města“ organizovanou vedoucím partnerem projektu CLAIRO, městem Ostravou, která proběhne dne 22. března od 9:30 hodin na platformě ZOOM.

CLAIRO (CLear AIR and CLimate Adaptation in Ostrava) je výzkumný projekt, zaměřený na oblast kvality ovzduší. Projektem se snažíme prokázat, že výsadbou vhodně zvolené zeleně v promyšlené struktuře, podpořené speciálním ošetřením lze dosáhnout systematického snižování znečištění ovzduší. Více o projektu zde.

Konference představí nové trendy přispívající k větší odolnosti měst vůči změnám klimatu. Stěžejním tématem bude nezastupitelná funkce zeleně v městské krajině a její vliv na kvalitu ovzduší. Workshopy v odpolední části pak představí hlavní závěry z probíhajícího výzkumu v projektu CLAIRO. Pozvánku s kompletním programem a informacemi o řečnících si můžete stáhnout pod odkazem níže.

Pozvánka a program konference ke stažení
Program konference

V případě Vašeho zájmu se zúčastnit, vyplňte prosím registrační formulář, který naleznete pod tímto odkazem. Přihlášení je možné do pondělí 21. března 2022.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Konference proběhne v anglickém jazyce. Účast na konferenci je bezplatná. V případě dotazu nebo zájmu o individuální konzultaci k možnosti aplikace výstupů projektu se prosím obraťte na kontaktní email conference@ostrava.cz.

Těšíme se na Vás!
tým CLAIRO

www.clairo.ostrava.cz
www.uia-initiative.eu