CLAIRO

Data

Data

Zeleň

Zeleň

Know-how

Know-how

 

Znečištění ovzduší patří mezi jeden z největších environmentálních problémů Ostravy. Inovativní řešení nabízí projekt CLAIRO. CLAIRO je pilotní výzkumný projekt nabízející inovativní řešení výsadby zeleně. Cílem je najít nejlepší mechanismy pro systematické snižování znečištění ovzduší pomocí uceleného plánování a výsadby městské zeleně s pozitivním vlivem na kvalitu ovzduší.

Projekt Ostrava realizuje ve spolupráci s dalšími projektovými partnery:

Moravskoslezský kraj
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Slezská univerzita v Opavě
Univerzita Palackého v Olomouci
Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska
SOBIC Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions

Novinky

Žáci napříč krajem sadili stromy na školních zahradách

22. 11. 2021

Ku příležitosti Dne Země jsme na jaře s projektem CLAIRO uspořádali soutěž na téma „Chráním Zemi“ pro žáky základních škol. […]

ČÍST VÍCE

Jak lze využít senzory k záchytu látek znečišťujících ovzduší zelení?

4. 11. 2021

V rámci projektu CLAIRO jsou v Ostravě prováděna přesná měření látek znečišťujících ovzduší a klimatických podmínek a také v dalších […]

ČÍST VÍCE

Zástupci měst a obcí v kraji se seznámili s projektem CLAIRO

23. 9. 2021

Dne 23. září se v rámci projektu CLAIRO konal workshop s diskuzí pro zástupce obcí a měst v Moravskoslezském kraji. […]

ČÍST VÍCE