CLAIRO

Data

Data

Zeleň

Zeleň

Know-how

Know-how

 

Znečištění ovzduší patří mezi jeden z největších environmentálních problémů Ostravy. Inovativní řešení nabízí projekt CLAIRO. CLAIRO je pilotní výzkumný projekt nabízející inovativní řešení výsadby zeleně. Cílem je najít nejlepší mechanismy pro systematické snižování znečištění ovzduší pomocí uceleného plánování a výsadby městské zeleně s pozitivním vlivem na kvalitu ovzduší.

Projekt Ostrava realizuje ve spolupráci s dalšími projektovými partnery:

Moravskoslezský kraj
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Slezská univerzita v Opavě
Univerzita Palackého v Olomouci
Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska
SOBIC Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions

Novinky

Projekt CLAIRO má po čtyřech letech výzkumu první výsledky

10. 5. 2022

Víte, že konkrétní druhy stromů a keřů ve vhodném rozmístění mohou zásadně snížit množství prachu v ovzduší z průmyslové výroby či dopravy? […]

ČÍST VÍCE

V Ostravě se konala mezinárodní konference k tématu zeleně ve městě

4. 4. 2022

Jak zeleň v městské krajině přispívá k větší klimatické odolnosti měst? Může mít vliv na kvalitu ovzduší? A jak do toho zapadá […]

ČÍST VÍCE

Workshopy pro města a experty: jak na inovativní výsadbu zeleně ve městech?

4. 3. 2022

Jak se sadí městská zeleň s ohledem na snížení znečištění ovzduší? Proč je měření kvality ovzduší nezbytné a jak se provádí? […]

ČÍST VÍCE