Manuál a metodika jako „návod“ na výsadbu zeleně ve městech

2. 2. 2022

Projekt CLAIRO se posunul do další fáze. Rádi bychom vám představili dvě unikátní odborné publikace, manuál a metodiku, které vznikly ve spolupráci univerzit, SOBIC a RSTS. Manuál a metodika se věnují nejen obecným principům zakládání zeleně v průmyslových oblastech a jejímu vlivu na snížení znečištění ovzduší, ale také konkrétním závěrům z probíhajícího výzkumu. Obě publikace jsou pro projekt klíčové a mají zásadní význam v předávání našich zkušeností získaných během projektu, nejen odborné, ale i laické veřejnosti.

Manuál s názvem „Zelená infrastruktura pro města“ je zkrácenou verzí metodiky a je určen zejména laické veřejnosti. Publikace je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje zelené infrastruktuře v městském prostředí a zdůrazňuje její význam v ochraně lidského zdraví. Druhá kapitola zmiňuje principy výsadby zelené infrastruktury. Čtenář se zde dozví, jak druhové složení zeleně může ovlivnit záchyt znečištění z ovzduší, a to s ohledem na její strukturu a kompozici. Tato kapitola rovněž obsahuje poznatky týkající se hnojení a způsobu ošetřování zeleně. Poslední kapitola shrnuje hlavní poznatky z probíhajícího výzkumu v lokalitách Radvanice a Bartovice. Představuje nejen způsob měření znečištění ovzduší, ale také konkrétní modely záchytu znečištění pro dané lokality. Součástí této kapitoly jsou také hlavní závěry z veřejných průzkumů, které sledovaly vztah veřejnosti k ovzduší a městské zeleni.

Naopak metodika s názvem „Zelená infrastruktura a její vliv na kvalitu ovzduší“ představuje odbornou, vědeckou publikaci detailně shrnující podrobnosti o způsobu měření, modelování, záchytu škodlivin a výsadbě zeleně. Oslovuje zejména odbornou veřejnost, mohou jí tak využít např. urbanisté, krajinářští architekti nebo odborníci v oblasti kvality ovzduší a péče o zeleň.

Obě publikace mají v projektu své nezastupitelné místo a mohou pomoci městům v hledání řešení toho, jak v městském prostředí zakládat zelenou infrastrukturu nejen s ohledem na její funkčnost, ale i snížení znečištění ovzduší. Podrobný „návod“, jak na to, nabízí manuál a metodika. Obě publikace je možné stáhnout pod odkazem níže:

Manuál – Zelená infrastruktura pro města

Metodika – Zelená infrastruktura pro města a její vliv na kvalitu ovzduší