Zástupci měst a obcí v kraji se seznámili s projektem CLAIRO

23. 9. 2021

Dne 23. září se v rámci projektu CLAIRO konal workshop s diskuzí pro zástupce obcí a měst v Moravskoslezském kraji.

Workshop, který probíhal v prostorách Dolní oblasti Vítkovice, účastníkům přiblížil současnou kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji a seznámil je také se závěry veřejného průzkumu realizovaného v rámci projektu CLAIRO. Na tuto část navazovaly prezentace odborníků z univerzit. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava zájemcům představila nové technologie v oblasti měření stavu ovzduší a systém Floreon určený pro zobrazování dat. Zástupci ze Slezské Univerzity v Opavě účastníkům přiblížili, jak může skladba a struktura zeleně ovlivnit stav ovzduší. Poslední prezentace Univerzity Palackého v Olomouci představila svůj výzkum v oblasti posilování odolnosti zeleně vůči nepříznivým podmínkám vnějšího prostření.

Prezentace z workshopu lze stáhnout pod odkazy níže: